Team competition And One’s Performance With ‘맘 편히 (Comfortable)’ On SMTM5

Team competition And One’s Performance With ‘맘 편히 (Comfortable)’ On SMTM5

دانلود اجرای وان با آهنگ ‘Comfortable’ همراه با تیم AOMG، و کات های منتشر شده از رقابت تیم AOMG و تیم YG با یکدیگر در قسمت ۷ برنامه SMTM5.

ادامه مطلب

Team YG’s Performance And ONE’s Performance with Team AOMG on SMTM 5

Team YG’s Performance And ONE’s Performance with Team AOMG on SMTM 5

[ورژن های کامل اجراها اضافه شد] اجرای تیم “YG” و اجرای “وان” همراه با تیم “AOMG” در قسمت ۶ برنامه SMTM5..

ادامه مطلب