Winners Of The 32nd Golden Disc Awards Day 1

Winners Of The 32nd Golden Disc Awards Day 1

ذر ۱۰م ژانویه، مرکز KINTEX میزبان ۳۲مین جشنواره ی جوایز گلدن دیسک بود. بخش اول این مراسم جوایز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ را اهدا کرد. در زیر میتوانید برندگان از وای…

ادامه مطلب